AzshopVN - Trang chủ
Chi phí dự tính: 0đ
1 . Mainboard
2 . Cpu thế hệ 3 - 4
3 . Cpu thế hệ 6- 7
4 . Cpu thế hệ 8 - 9
5 . Cpu thế hệ 10
6 . Ram DDR-3 DDR-4
7 . VGA card màn hình NVIDA - AMD
8 . VGA - Card màn hình cũ
9 . HDD - SSD bộ nhớ lưu trữ New
10 . HDD - SSD bộ nhớ lưu trữ New
11 . Case - Thùng máy tính
12 . PSU - Nguồn máy tính
13 . LCD Màn hình mới
14 . LCD Màn Hình Cũ
15 . Bàn phím Office - Gaming
16 . Mouse office - Gaming
17 . Tai phone Gaming
18 . Bàn office - Gaming
19 . Ghế Gaming - Office
20 . Loa máy tính
21 . CPU - AMD
22 . MainBoard - AMD
1
Bạn cần hỗ trợ?