🔊 𝐶𝑎𝑠𝑒 𝐴𝑧𝐺𝑎𝑚𝑒𝑟 𝑖5 12400𝐹 3070Ti Gaming X 𝑐ℎ𝑢̛𝑎 𝐿𝐶𝐷 !

🔊 𝐶𝑎𝑠𝑒 𝐴𝑧𝐺𝑎𝑚𝑒𝑟 𝑖5 12400𝐹  3070Ti Gaming X  𝑐ℎ𝑢̛𝑎 𝐿𝐶𝐷 !
  • 🔊 𝐶𝑎𝑠𝑒 𝐴𝑧𝐺𝑎𝑚𝑒𝑟 𝑖5 12400𝐹  3070Ti Gaming X  𝑐ℎ𝑢̛𝑎 𝐿𝐶𝐷 !
Giá bán chỉ: 25,550,000
    • Bảo hành đúng theo sản phẩm trong cấu hình
    • Máy chơi GTA V ok, liên minh, đột kích, Fifa
Hotline: 0901.20.30.70 (Mr. An) Hỗ trợ giao hàng trên toàn quốc.
Bảo hành 3 Tháng trong 3 tháng
Đặt mua ngay Trả góp qua ngân hàng Trả góp qua thẻ tín dụng

🔊 𝐶𝑎𝑠𝑒 𝐴𝑧𝐺𝑎𝑚𝑒𝑟 𝑖5 12400𝐹  3070Ti Gaming X  𝑐ℎ𝑢̛𝑎 𝐿𝐶𝐷 !

* Cấu hình chi tiết và Thời gian bảo hành:

B660 MSI 4 KHE RAM new BH 36 Tháng

𝐶𝑝𝑢 𝑖5 12400𝐹 𝐵𝐻 36 𝑡𝑎́𝑛𝑔 6 𝑁𝐻𝐴̂𝑁 12 𝐿𝑈𝑂̂̀𝑁G

𝑅𝑎𝑚 16𝑔𝑏 𝑏𝑢𝑠 𝐷𝐷𝑅4 3200 𝑇𝑒𝑎𝑚 𝑇𝐴̉𝑁 𝑁𝐻𝐼𝐸̣̂𝑇 𝑏ℎ 36 𝑡𝑎́𝑛𝑔 𝑛𝑒𝑤

𝑆𝑆𝐷 500 𝐺𝐵 𝑁𝑉𝑀𝐸 𝐾𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑜𝑛 𝐵𝐻 36 𝑇𝑎́𝑛𝑔 𝑁𝑒𝑤

𝑁𝑔𝑢𝑜̂̀𝑛 700W Cooler Master Elite  𝐁𝐇 𝟑𝟔 𝐓𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝐧𝐞𝐰

𝑉𝐺𝐴 3070Ti MSI Gaming Trio 8GB BH 36 Tháng

𝐂𝐚𝐬𝐞 Xigamtek Aquarius black/white + 6 FAN LED

> 𝑇𝑖̀𝑛𝑇𝑟𝑎̣𝑛𝑔 𝐹𝑢𝑙𝑙 𝑑𝑎̀𝑛 𝑁𝑒𝑤 𝐵𝐻 3 𝑁𝑎̆𝑚

👉𝑇𝑜̂̉𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎́ : #25550𝑘

 🎁𝐓𝐚̣̆𝐧𝐠 𝐛𝐨̣̂ 𝐩𝐡𝐢́𝐦 𝐠𝐢𝐚̉ 𝐜𝐨̛ + 𝐌𝐨𝐮𝐬𝐞 𝐏𝐚𝐝 𝐆𝐚𝐦𝐢𝐧𝐠 𝟑𝟎𝐱𝟖𝟎+Phone

Thông số kỹ thuật

1
Bạn cần hỗ trợ?