🔊𝐶𝑎𝑠𝑒 𝐴𝑧𝐺𝑎𝑚𝑒𝑟 𝑖5 12400𝐹 3070Ti Gaming X 𝑐ℎ𝑢̛𝑎 𝐿𝐶𝐷 !

🔊𝐶𝑎𝑠𝑒 𝐴𝑧𝐺𝑎𝑚𝑒𝑟 𝑖5 12400𝐹 3070Ti Gaming X 𝑐ℎ𝑢̛𝑎 𝐿𝐶𝐷 !
 • 🔊𝐶𝑎𝑠𝑒 𝐴𝑧𝐺𝑎𝑚𝑒𝑟 𝑖5 12400𝐹 3070Ti Gaming X 𝑐ℎ𝑢̛𝑎 𝐿𝐶𝐷 !
Giá bán chỉ: 31,250,000
  • Bảo hành đúng theo từng sản phẩm trong cấu hình
  • Cân chiến ALL GAMES 
  • Ultral PUBG PC
  • Ultral LOL 
  • Ultral  Call Of Duty warzone
Hotline: 0901.20.30.70 (Mr. An) Hỗ trợ giao hàng trên toàn quốc.
Bảo hành 1 Tháng trong 1 tháng
Đặt mua ngay Trả góp qua ngân hàng Trả góp qua thẻ tín dụng

🔊𝐶𝑎𝑠𝑒 𝐴𝑧𝐺𝑎𝑚𝑒𝑟 𝑖5 12400𝐹  3070Ti Gaming X  𝑐𝑢̛𝑎 𝐿𝐶𝐷 !

𝐂𝐚̂́𝐮 𝐡𝐢̀𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐢 𝐭𝐢𝐞̂́𝐭 + 𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐁𝐚̉𝐨 𝐡𝐚̀𝐧𝐡:

B660 Gigabyte d2h new BH 36 Tháng

𝐶𝑝𝑢 𝑖5 12400𝐹 𝐵𝐻 36 𝑡𝑎́𝑛𝑔 6 𝑁𝐻𝐴̂𝑁 12 𝐿𝑈𝑂̂̀𝑁

𝑅𝑎𝑚 16𝑔𝑏 𝑏𝑢𝑠 𝐷𝐷𝑅4 3200 𝑇𝑒𝑎𝑚 𝑇𝐴̉𝑁 𝑁𝐻𝐼𝐸̣̂𝑇 𝑏ℎ 36 𝑡𝑎́𝑛𝑔 𝑛𝑒𝑤

𝑆𝑆𝐷 500 𝐺𝐵 𝑁𝑉𝑀𝐸 𝐾𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑜𝑛 𝐵𝐻 36 𝑇𝑎́𝑛𝑔 𝑁𝑒𝑤

𝑁𝑔𝑢𝑜̂̀𝑛 650𝑊 infity 80 plus 𝐶𝑆𝑇 𝐵𝐻 36 𝑇𝑎́𝑛𝑔 𝑛𝑒𝑤

𝑉𝐺𝐴 3070Ti MSI Gaming Trio 8GB BH 36 Tháng

𝐂𝐚𝐬𝐞 VSP GAMING ESROS + 10 FAN LED

𝑇𝑖̀𝑛ℎ 𝑇𝑟𝑎̣𝑛𝑔 𝐹𝑢𝑙𝑙 𝑑𝑎̀𝑛 𝑁𝑒𝑤 𝐵𝐻 3 𝑁𝑎̆𝑚

👉𝑇𝑜̂̉𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎́ : #31250𝑘

 🎁𝐓𝐚̣̆𝐧𝐠 𝐛𝐨̣̂ 𝐩𝐡𝐢́𝐦 𝐠𝐢𝐚̉ 𝐜𝐨̛ + 𝐌𝐨𝐮𝐬𝐞 𝐏𝐚𝐝 𝐆𝐚𝐦𝐢𝐧𝐠 𝟑𝟎𝐱𝟖𝟎+Phone

𝑂𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑒̂𝑚 : 1𝑇𝐵𝑄𝐾 900 𝑙𝑒̂𝑛 32𝐺𝐵 + 1650𝐾

Thông số kỹ thuật

1
Bạn cần hỗ trợ?