🔊𝐂𝐚𝐬𝐞 𝐀𝐳𝐆𝐚𝐦𝐞𝐫 𝐢𝟓 𝟏2𝟒𝟎𝟎𝐅𝐕𝐆𝐀 RX560 4GB 𝐜𝐡𝐮̛𝐚 𝐋𝐂𝐃

🔊𝐂𝐚𝐬𝐞 𝐀𝐳𝐆𝐚𝐦𝐞𝐫 𝐢𝟓 𝟏2𝟒𝟎𝟎𝐅𝐕𝐆𝐀 RX560 4GB 𝐜𝐡𝐮̛𝐚 𝐋𝐂𝐃
  • 🔊𝐂𝐚𝐬𝐞 𝐀𝐳𝐆𝐚𝐦𝐞𝐫 𝐢𝟓 𝟏2𝟒𝟎𝟎𝐅𝐕𝐆𝐀 RX560 4GB 𝐜𝐡𝐮̛𝐚 𝐋𝐂𝐃
Giá bán chỉ: 11,950,000
    • Bảo hành theo từng sản phẩm trong cấu hình
    • Máy chơi GTA V ok, liên minh, đột kích, Fifa.
Hotline: 0901.20.30.70 (Mr. An) Hỗ trợ giao hàng trên toàn quốc.
Bảo hành 3 Tháng trong 3 tháng
Đặt mua ngay Trả góp qua ngân hàng Trả góp qua thẻ tín dụng

🔊𝐂𝐚𝐬𝐞 𝐀𝐳𝐆𝐚𝐦𝐞𝐫 𝐢𝟓 𝟏2𝟒𝟎𝟎𝐅𝐕𝐆𝐀 RX560 4GB 𝐜𝐡𝐮̛𝐚 𝐋𝐂𝐃 !

* 𝐂𝐚̂́𝐮 𝐡𝐢̀𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐢 𝐭𝐢𝐞̂́𝐭 + 𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐁𝐚̉𝐨 𝐡𝐚̀𝐧𝐡:

𝐌𝐚𝐢𝐧 H610 MSI  𝐍𝐞𝐰 𝐛𝐡 𝟑𝟔 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠

𝐂𝐩𝐮 𝐢𝟓 𝟏2𝟒𝟎𝟎𝐅 𝐁𝐇 𝟑𝟔 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝟔 𝐍𝐇𝐀̂𝐍 𝟏𝟐 luồng

𝐑𝐚𝐦 𝟖𝐠𝐛 𝐛𝐮𝐬 𝐃𝐃𝐑𝟒 𝟑𝟐𝟎𝟎 𝐓𝐞𝐚𝐦 𝐓𝐀̉𝐍 𝐍𝐇𝐈𝐄̣̂𝐓 𝐛𝐡 𝟑𝟔 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝐧𝐞𝐰

𝐒𝐒𝐃 256  𝐆𝐁 NVME XPG  𝐁𝐇 𝟑𝟔 𝐓𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝐍𝐞𝐰

𝐍𝐠𝐮𝐨̂̀𝐧 𝟓𝟓𝟎𝐖 𝐬𝐞𝐠𝐨𝐭𝐞𝐩 𝐁𝐇 𝟑𝟔 𝐓𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝐧𝐞𝐰

𝐕𝐆𝐀 RX560 4GB ASUS DUAL FAN NEW BH 36 THÁNG

𝐂𝐚𝐬𝐞 VSP GAMING H01

👉𝐓𝐨̂̉𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐚́ : #𝟏19𝟓𝟎𝐤

𝐓𝐚̣̆𝐧𝐠 𝐛𝐨̣̂ 𝐩𝐡𝐢́𝐦 𝐜𝐡𝐮𝐨̣̂𝐭 𝐠𝐢𝐚̉ 𝐜𝐨̛ + 𝐌𝐨𝐮𝐬𝐞 𝐏𝐚𝐝 𝐆𝐚𝐦𝐢𝐧𝐠 𝟑𝟎𝐱𝟖𝟎

Thông số kỹ thuật

1
Bạn cần hỗ trợ?