🔊𝐂𝐚𝐬𝐞 𝐀𝐳𝐆𝐚𝐦𝐞𝐫 𝐢𝟓 𝟏2𝟒𝟎𝟎𝐅𝐕𝐆𝐀 1660 ZOTAC/GIGABYTE 𝐜𝐡𝐮̛𝐚 𝐋𝐂𝐃 !

🔊𝐂𝐚𝐬𝐞 𝐀𝐳𝐆𝐚𝐦𝐞𝐫 𝐢𝟓 𝟏2𝟒𝟎𝟎𝐅𝐕𝐆𝐀 1660 ZOTAC/GIGABYTE 𝐜𝐡𝐮̛𝐚 𝐋𝐂𝐃 !
  • 🔊𝐂𝐚𝐬𝐞 𝐀𝐳𝐆𝐚𝐦𝐞𝐫 𝐢𝟓 𝟏2𝟒𝟎𝟎𝐅𝐕𝐆𝐀 1660 ZOTAC/GIGABYTE 𝐜𝐡𝐮̛𝐚 𝐋𝐂𝐃 !
Giá bán chỉ: 13,750,000
    • Bảo hành đúng từng sản phẩm trong cấu hình của Case Azgamer
    • Chuyên game Fifa, Liên minh, PUG,...
Hotline: 0901.20.30.70 (Mr. An) Hỗ trợ giao hàng trên toàn quốc.
Bảo hành 1 Tháng trong 1 tháng
Đặt mua ngay Trả góp qua ngân hàng Trả góp qua thẻ tín dụng

🔊𝐂𝐚𝐬𝐞 𝐀𝐳𝐆𝐚𝐦𝐞𝐫 𝐢𝟓 𝟏2𝟒𝟎𝟎𝐅𝐕𝐆𝐀 1660 ZOTAC/GIGABYTE 𝐜𝐡𝐮̛𝐚 𝐋𝐂𝐃 !

*** Cấu hình chi tiết + Thời gian Bảo hành:

𝐌𝐚𝐢𝐧 B660 Colorful  𝐍𝐞𝐰 𝐛𝐡 𝟑𝟔 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠

𝐂𝐩𝐮 𝐢𝟓 𝟏2𝟒𝟎𝟎𝐅 𝟔 NHÂN 𝟏𝟐 luồng box 𝐁𝐇 𝟑𝟔 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠

𝐑𝐚𝐦 𝟖𝐠𝐛 𝐛𝐮𝐬 𝐃𝐃𝐑𝟒 𝟑𝟐𝟎𝟎 𝐓𝐞𝐚𝐦 𝐓𝐀̉𝐍 𝐍𝐇𝐈𝐄̣̂𝐓 BH 𝟑𝟔 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝐧𝐞𝐰

𝐒𝐒𝐃 240 𝐆𝐁 SSTC 𝐁𝐇 𝟑𝟔 𝐓𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝐍𝐞𝐰

𝐍𝐠𝐮𝐨̂̀𝐧 𝟓𝟓𝟎𝐖 𝐬𝐞𝐠𝐨𝐭𝐞𝐩 𝐁𝐇 𝟑𝟔 𝐓𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝐧𝐞𝐰

𝐕𝐆𝐀 1660 ZOTAC/GIGABYTE BH 24 Tháng CTy

𝐂𝐚𝐬𝐞 𝐱𝐢𝐠𝐦𝐚𝐭𝐞𝐤 𝐍𝐘𝐗 +𝟒 𝐅𝐀𝐍 𝐥𝐞𝐝

👉𝐓𝐨̂̉𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐚́ : #𝟏37𝟓𝟎𝐤

*Tặng bộ phím chuột giả cơ + 𝐌𝐨𝐮𝐬𝐞 𝐏𝐚𝐝 𝐆𝐚𝐦𝐢𝐧𝐠 𝟑𝟎𝐱𝟖𝟎

Thông số kỹ thuật

1
Bạn cần hỗ trợ?